TOKAS hongo
Open today 11:00-19:00
TOKAS-Emerging 2022 Part 2

News & Topics

Exhibitions / Performances

Events

Creator

 • TOGASHI Tatsuhiko
 • FUJII Hikaru
 • SUMIYOSHIYAMA Minori
 • HALA Saori
 • BANDOH Yuta, FUZUKI Yumi
 • KYICC 2021 Committee
 • Kim Waldron
 • UMEHARA Maki
 • Joyce LAM
 • OLYMPICNIC
 • Saeborg
 • Sera Yu Wen CHEN
 • NAKAZAWA Daisuke
 • WADA Natsumi
 • SHIKICHI Osamu + HAYAKAWA Hanako
 • MAETANI Kai
 • YAMADA Sanae
 • FUKI Kanako

Resident

Archives

TOKAS-Emerging

TOKAS-Emerging

ACT(Artists Contemporary TOKAS)

ACT(Artists Contemporary TOKAS)

Tokyo Contemporary Art Award

Tokyo Contemporary Art Award

Creator-in-Residence

Creator-in-Residence

OPEN STUDIO

OPEN STUDIO

TOKAS Creator-in Residence Exhibition

TOKAS Creator-in Residence Exhibition

OPEN SITE

OPEN SITE

TOKAS Project

TOKAS Project

Educational Program

Educational Program

PAGE TOP