TOKAS hongo
Open today 11:00-19:00
Routes/Roots

전람회/공연
Exhibitions / Performances

행사
Events

새로운 소식
News & Topics

크리에이터
Creator

 • MIZUKAMI Emi
 • KURODA Daisuke
 • SHIKICHI Osamu + HAYAKAWA Hanako
 • TANAKA Shusuke
 • YANG Ikumi
 • Julian WEBER
 • WATANABE Go
 • Elena KNOX
 • TAKEUCHI Kota
 • YOSHIDA Shingo
 • SHIGA Lieko
 • HALA Saori
 • WADA Natsumi
 • Ayaka Ono & Akira Nakazawa / Spacenotblank
 • FUNAI Misa
 • KAZAMA Sachiko
 • TSUGA Megumi
 • Yuju

체류하는 동안 크리에이터
Resident

아카이브
Archives

TOKAS-Emerging

TOKAS-Emerging

ACT(Artists Contemporary TOKAS)

ACT(Artists Contemporary TOKAS)

Tokyo Contemporary Art Award

Tokyo Contemporary Art Award

Creator-in-Residence

Creator-in-Residence

OPEN STUDIO

OPEN STUDIO

TOKAS Creator-in Residence Exhibition

TOKAS Creator-in Residence Exhibition

OPEN SITE

OPEN SITE

TOKAS Project

TOKAS Project

Educational Program

Educational Program

PAGE TOP