TOKAS hongo
Open today 11:00-19:00
A Scoop of Light

展览/公演
Exhibitions / Performances

活动
Events

最新消息
News & Topics

创作者
Creator

 • WATANABE Go
 • Yuju
 • FUNAI Misa
 • KAZAMA Sachiko
 • TSUJI Rieko
 • TSUGA Megumi
 • HIROSE Nana & NAGATANI Kazuma
 • TANAKA Shusuke
 • Julian WEBER
 • MIZUKAMI Emi
 • MIYAKAWA Tomohiro
 • YOSHIDA Shingo
 • TAKEUCHI Kota
 • KAMIMURA Yoichi
 • GengoRaw (Tomoya Ishibashi + Kento Niikura)
 • SHIGA Lieko
 • SHITAMICHI Motoyuki
 • KURODA Daisuke

入住期间的创作者
Resident

档案
Archives

TOKAS-Emerging

TOKAS-Emerging

ACT(Artists Contemporary TOKAS)

ACT(Artists Contemporary TOKAS)

Tokyo Contemporary Art Award

Tokyo Contemporary Art Award

Creator-in-Residence

Creator-in-Residence

OPEN STUDIO

OPEN STUDIO

TOKAS Creator-in Residence Exhibition

TOKAS Creator-in Residence Exhibition

OPEN SITE

OPEN SITE

TOKAS Project

TOKAS Project

Educational Program

Educational Program

PAGE TOP