TOKAS hongo
Open today 11:00-19:00
OPEN SITE 6 Part 1

展览/公演
Exhibitions / Performances

活动
Events

最新消息
News & Topics

创作者
Creator

 • SUMIYOSHIYAMA Minori
 • MIZUKAMI Emi
 • TSUJI Rieko
 • SHITAMICHI Motoyuki
 • HALA Saori
 • TSUGA Megumi
 • Julian WEBER
 • SHIKICHI Osamu + HAYAKAWA Hanako
 • KURODA Daisuke
 • OLYMPICNIC
 • TAKEUCHI Kota
 • TANAKA Shusuke
 • KAZAMA Sachiko
 • KAMIMURA Yoichi
 • MAETANI Kai
 • BANDOH Yuta, FUZUKI Yumi
 • SHIGA Lieko
 • Rubén D’HERS

入住期间的创作者
Resident

档案
Archives

TOKAS-Emerging

TOKAS-Emerging

ACT(Artists Contemporary TOKAS)

ACT(Artists Contemporary TOKAS)

Tokyo Contemporary Art Award

Tokyo Contemporary Art Award

Creator-in-Residence

Creator-in-Residence

OPEN STUDIO

OPEN STUDIO

TOKAS Creator-in Residence Exhibition

TOKAS Creator-in Residence Exhibition

OPEN SITE

OPEN SITE

TOKAS Project

TOKAS Project

Educational Program

Educational Program

PAGE TOP