2014

2014/12/14 (Sun)

Artist Events

TOKYO EXPERIMENTAL FESTIVAL Vol.9 - TEF Sound Installation

2014/12/6 (Sat)

Opening Talk / Reception

TOKYO EXPERIMENTAL FESTIVAL Vol.9 - TEF Sound Installation

2014/12/4 (Thu)

Artist Talk

Tokyo Wonder Wall 2014 at Tokyo Metropolitan Government Building|Yuzo Shimomura

2014/11/29 (Sat)

OPENING EVENT

225 Marico Aoki / 226 Hiroaki Ito / 227 Ebosi Yuasa

2014/11/15 (Sat)

Art & Breakfast

Unseen Daily Life | Part 2

2014/11/6 (Thu)

Artist Talk

Tokyo Wonder Wall 2014 at Tokyo Metropolitan Government Building|Moëko Kudo

2014/11/1 (Sat)

Sound Workshop

Unseen Daily Life | Part 2

2014/11/1 (Sat)

OPENING EVENT

222 Narumi Sasaki / 223 Miyuki Motoyama / 224 Toshio Miyaoka

2014/10/18 (Sat)

Material Workshop

Unseen Daily Life | Part 2

2014/10/11 (Sat)

Opening Reception

Unseen Daily Life | Part 2

2014/10/11 (Sat)

Gallery Talk

Unseen Daily Life | Part 2

2014/10/9 (Thu)

Artist Talk

Tokyo Wonder Wall 2014 at Tokyo Metropolitan Government Building|Satoru Goi

2014/10/4 (Sat)

OPENING EVENT

218 hop / 219 Yuichiro Maekawa / 220 Eijiro Saito / 221 Masaya Tani

2014/9/20 (Sat)

Material Workshop

Unseen Daily Life | Part 1

2014/9/11 (Thu)

GALLERY TALK

Tokyo Wonder Wall 2013 at Tokyo Metropolitan Government Building|Shiro Ishibashi

2014/9/6 (Sat)

OPENING EVENT

215 Mayu Hirota / 216 Keisuke Matsuda / 217 Hiroko Watanabe

2014/8/24 (Sun)

Sound Workshop

Unseen Daily Life | Part 1

2014/8/9 (Sat)

OPENING EVENT

212 Ayano Honda / 213 Kaho Shimizu / 214 Shinichiro Koromo

2014/8/7 (Thu)

OPENING TALK

Tokyo Wonder Wall 2013 at Tokyo Metropolitan Government Building|Nanako Mukai

2014/8/2 (Sat)

OPENING EVENT

Unseen Daily Life | Part 1

PAGE TOP