Artist Talk by 6 participating Artists

Artist Talk by 6 participating Artists

But Fresh

Date: December 9(Sun) 16:00-18:00
Venue: Tokyo Wonder Site Hongo
Admission: Free/ No reservation required
Participating Artists: Taro Izumi, Yoshiaki Kaihatsu, Tanishi K, Yoshinori Niwa, Tatsuo Majima, Masahiro Wada

PAGE TOP